Regulamin zakupów

 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

APM Edukacja

 

§1

Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy [dalej "Sklep"] prowadzi sprzedaż detaliczną przez Właściciela Sklepu za pośrednictwem internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej "Regulamin"].
 2. Właścicielem Sklepu jest: APM Grupa sp. z o.o., Chałubińskiego 9/2 ,  Warszawa NIP: 7010707199, tel. +48 22 354 60 65, adres email: biuro@apmedukacja.pl.
 3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z klientem.
 4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez klienta w toku składania zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
 5. Usługi dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych. 

§2

Zamówienia

 1. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez klienta danych pozwalających na weryfikację klienta i uczestnika/uczestników szkoleń. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie. Dane te należy przekazać w formie Formularza zgłoszenia:
  1. Formularz zgłoszenia na szkolenie w formacie MS Word
  2. Formularz Zgłoszenia na Szkolenie PDF
 2. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym szkoleniu w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, program szkolenia, jego cechy, materiały szkoleniowe. Informacje te mogą zostać zmodyfikowane, wymagają jednak akceptacji stron w formie pisemnej (korespondencja mailowa lub tradycyjna).
 3. Dokładny Termin i miejsce szkolenia (adres) będą uzgodnione po złożeniu zamówienia.
 4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonej usługi. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji. 

§3

Płatności

 1. Podane ceny są cenami netto. Zostanie do nich naliczony należny podatek VAT.
 2. Płatność regulowana jest po szkoleniu, na podstawie wystawionej w ostatnim dniu szkolenia faktury VAT. Termin płatności to 7 dni kalendarzowych, chyba, że strony ustalą inaczej. 
 3. W przypadku szkoleń on-line należy dokonać przedpłaty najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia.
 4. Żadne dodatkowe koszty, jak np dojazd Trenera, nocleg, dostarczenie narzędzi pracy na szkolenie, itp. nie będą doliczane.  

§4

Ochrona prywatności

 1. Administratorem danych osobowych jest Właściciel Sklepu.
 2. Dane osobowe przekazane Właścicielowi Sklepu podawane są dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych tych danych uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Klienta.
 3. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym aktualnej Tematyki Szkoleń, proponowanych nowości i promocji.
 4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania. 

§5

Rezygnacja ze szkolenia

 1. Klient może się wycofać z zakupu szkolenia, bez ponoszenia kosztów, najpóźniej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia. Po upływie tego terminu Zamawiający zostanie obciążony kosztem w wysokości 50% wartości zamówienia. W przypadku braku poinformowania o rezygnacji z zamówionej usługi szkoleniowej  Zamawiający zostanie obciążony kwotą stanowiącą 100% wartości zamówienia.
 2. Gdyby szkolenie nie odbyło się z winy organizatora, zaproponowany zostanie inny termin lub zmiana trenera. 
 3. W przypadku, gdyby szkolenie nie odbyło się z winy organizatora, a była wcześniej dokonana przedpłata bądź zaliczka - całość środków zostanie zwrócona.

§6

Własność intelektualna

 1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

§7

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony, a informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana Klientom na adres email wskazany w zamówieniu na 14 dni przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu.
 3. Dodatkowo zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu.
 4. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Właściciela Sklepu do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta.
 5. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Właściciela Sklepu w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl