Zintegrowane Zarządzanie Projektem: Agile, Scrum i Lean Management w praktyce

Agile.jpg
 • nowość
Cena: 830,00 zł 830.00
ilość szkolenie

towar niedostępny

* - Pole wymagane

Opis

Szkolenie

Szkolenie "Zintegrowane Zarządzanie Projektem: Agile, Scrum i Lean Management w praktyce" zostało zaprojektowane, aby dostarczyć uczestnikom wszechstronną wiedzę i narzędzia potrzebne do skutecznego zarządzania projektami w dynamicznie zmieniającym się środowisku biznesowym. Podczas szkolenia uczestnicy zanurzą się w metodyki Agile i Scrum oraz poznają zasady Lean Management, ucząc się, jak integrować te podejścia w celu osiągnięcia maksymalnej efektywności i adaptacji w swoich projektach.

Cele treningu

 • Poznanie filozofii i zasad Agile, Scrum oraz Lean Management.
 • Zrozumienie, jak połączyć te trzy metodyki w celu zoptymalizowania procesów zarządzania projektem.
 • Nabycie umiejętności praktycznego stosowania narzędzi i technik z każdej z tych metodologii.
 • Rozwinięcie zdolności do adaptacji i reagowania na zmieniające się wymagania projektu.
 • Ustalanie priorytetów i podejmowanie decyzji opartych na wartości dla klienta.

Wymiar czasowy

 • 2 dni (16 godzin lekcyjnych)

Metody pracy

 • Wykłady i Prezentacje: Przedstawienie teoretycznych podstaw każdej z metodologii.
 • Studia przypadków: Analiza rzeczywistych projektów i sytuacji, w których zastosowano Agile, Scrum i Lean Management.
 • Ćwiczenia i Symulacje: Praktyczne zastosowanie wiedzy w kontrolowanym środowisku.
 • Dyskusje Grupowe: Wymiana doświadczeń i rozwiązanie wątpliwości z instruktorem i innymi uczestnikami.
 • Feedback i Refleksja: Omówienie postępów i identyfikacja obszarów do dalszego rozwoju.

Program szkolenia*

Dzień I: Podstawy Agile i Scrum oraz Wprowadzenie do Lean Management

W pierwszym dniu uczestnicy zostaną wprowadzeni w świat nowoczesnych metodologii zarządzania projektem. Skupimy się na zrozumieniu filozofii Agile oraz głównych zasad i wartości, które nią kierują. Następnie przejdziemy do praktycznej strony Scruma, omawiając jego role, ceremonie i artefakty. Dzień zakończymy wprowadzeniem do Lean Management - jego historii, filozofii oraz podstawowych narzędzi. Uczestnicy będą mieli także okazję do aktywnego udziału w symulacji Scruma, dzięki której zastosują nabytą wiedzę w praktyce.

 1. Wprowadzenie do zarządzania projektem i ewolucja metodologii
  1. Tradycyjne podejście do zarządzania projektem vs. nowoczesne metodyki.
  2. Dlaczego Agile, Scrum i Lean stały się popularne?
 2. Podstawy Agile: Filozofia i Wartości
  1. Zrozumienie Agile Manifesto.
  2. Kluczowe zasady i wartości Agile.
 3. Scrum - Pierwsze kroki
  1. Co to jest Scrum i jakie problemy rozwiązuje?
  2. Role w Scrum: Product Owner, Scrum Master, Zespół Deweloperski.
 4. Ceremonie i artefakty Scrum
  1. Przegląd ceremonii: Daily Stand-up, Sprint Review, Sprint Retrospective.
  2. Artefakty: Product Backlog, Sprint Backlog, Increment.
 5. Lean Management - wprowadzenie
  1. Historia i filozofia Lean.
  2. Zasady Lean: Eliminowanie marnotrawstwa, Kaizen, ciągłe doskonalenie.
 6. Narzędzia Lean w praktyce
  1. 5S, Value Stream Mapping, Kanban.
  2. Jak stosować narzędzia Lean w codziennej pracy?
 7. Ćwiczenie praktyczne: Symulacja Scrum
  1. Realistyczna symulacja sprintu w Scrum.
  2. Stosowanie wiedzy w praktycznym kontekście.
 8. Zakończenie dnia 1 i podsumowanie
  1. Dyskusja na temat najważniejszych wniosków z dnia.
  2. Przygotowanie do kolejnego dnia szkolenia.

Dzień II: Zaawansowane techniki Scrum i Głębsze Zrozumienie Lean Management

Drugiego dnia uczestnicy pogłębią swoją wiedzę na temat Scruma poprzez zapoznanie się z zaawansowanymi technikami i praktykami. Poznają również inne ramy Agile oraz dowiedzą się, jak wybrać odpowiednią metodykę dla swojego projektu. Główny nacisk zostanie położony na głębsze zrozumienie Lean Management, jego zaawansowanych narzędzi oraz sposobów integracji Lean z Agile i Scrumem. Podobnie jak pierwszego dnia, uczestnicy będą mieli okazję do praktycznej symulacji, tym razem skupiającej się na narzędziach Lean. Dzień zakończy się sesją dyskusji i Q&A oraz podsumowaniem całego szkolenia.

 1. Krótka powtórka i ustalenie celów na dzień
  1. Co już wiemy? Czego chcemy się dowiedzieć dzisiaj?
 2. Scrum - Zaawansowane techniki i praktyki
  1. Techniki estymacji i planowania.
  2. Skalowanie Scrum w dużych organizacjach.
 3. Wprowadzenie do Agile w szerszym kontekście
  1. Inne ramy Agile: Kanban, XP, SAFe.
  2. Jak wybrać odpowiednią metodykę dla swojego projektu?
 4. Lean Management - głębsze zrozumienie
  1. Poka-Yoke, Heijunka, Jidoka.
  2. Jak integrować Lean z Agile i Scrum?
 5. Zintegrowane zarządzanie projektem - łączenie Agile, Scrum i Lean
  1. Najlepsze praktyki z każdej metodyki.
  2. Realne przykłady integracji w praktyce.
 6. Ćwiczenie praktyczne: Symulacja Lean
  1. Praktyczne zastosowanie narzędzi Lean w symulacji.
  2. Identyfikacja marnotrawstwa i wprowadzanie poprawek.
 7. Dyskusje i Q&A
  1. Rozwiązanie wątpliwości i odpowiedzi na pytania uczestników.
  2. Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk.
 8. Zakończenie szkolenia i podsumowanie
  1. Kluczowe wnioski i nauki z dwudniowego szkolenia.
  2. Kolejne kroki w praktycznym stosowaniu wiedzy.

Uczestnictwo w szkoleniu dostarcza uczestnikom unikalnego zestawu umiejętności i narzędzi niezbędnych do skutecznego prowadzenia projektów w dzisiejszym złożonym świecie biznesu. Uczestnicy będą w stanie skutecznie łączyć różne metodyki w celu dostarczania wartości dla klientów, zwiększania efektywności zespołu i reagowania na nieprzewidywalne wyzwania. Dodatkowo, dzięki wymianie doświadczeń i dyskusjom, uczestnicy będą mieli okazję poszerzyć swoją sieć kontaktów zawodowych i czerpać z bogactwa doświadczeń innych praktyków branży.

*Przed każdym szkoleniem Trener kontaktuje się z Uczestnikami w celu ustalenia ewentualnych modyfikacji programu, zakresu kursu, dopasowania ćwiczeń i use-case do potrzeb Uczestników.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl