Zarządzanie stresem i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu

Cena: 690,00 zł 690.00
ilość szkolenie

towar niedostępny

* - Pole wymagane

Opis

Szkolenie

Pokażemy jak obniżać stres kiedy sytuacja tego wymaga oraz jak mobilizować się uzyskując optymalny poziom stresu. Trening ma formę intensywnych warsztatów, w trakcie których uczestnicy analizują źródła i przejawy stresu w ich życiu zawodowym oraz wypracowują skuteczne metody radzenia sobie z nimi teraz i w przyszłości. Metodą pracy są tu przede wszystkim ćwiczenia grupowe i indywidualne, gry, symulacje, burza mózgów i studium przypadku. W końcowej części treningu uczestnicy ćwiczą również podstawowe techniki relaksacji i redukcji stresu. 

Informacje podstawowe 

Forma treningu

Cele treningu

W trakcie szkolenia uczestnicy nauczą się:

 • skutecznie radzić sobie z napięciem i stresem w pracy i w domu,
 • identyfikować przyczyny stresu u siebie, swoich bliskich, współpracowników, przełożonych i podwładnych,
 • planować zadania i zarządzać czasem w sposób, który zminimalizuje (lub przynajmniej ograniczy) prawdopodobieństwo wystąpienia sytuacji stresowych,
 • w wypadku nieporozumień z innymi osobami, reagować tak, by uniknąć eskalacji konfliktu,
 • asertywnie odpowiadać na naciski, zaczepki i agresję osób trzecich,
 • minimalizować ryzyko wystąpienia sytuacji, w których stres i napięcie uniemożliwią logiczne myślenie,
 • ograniczać negatywny wpływ stresu we własnym życiu zawodowym na rodzinę i bliskich,
 • podejmować – w razie potrzeby – efektywne działania antystresowe.

Metody pracy

Trening ma formę intensywnych warsztatów, w trakcie których uczestnicy analizują źródła i przejawy stresu w ich życiu zawodowym oraz wypracowują skuteczne metody radzenia sobie z nimi teraz i w przyszłości. Metodą pracy są tu przede wszystkim ćwiczenia grupowe i indywidualne, gry, symulacje, burza mózgów i studium przypadku. W końcowej części treningu uczestnicy ćwiczą również podstawowe techniki relaksacji i redukcji stresu.

Wymiar czasowy

2 dni (16 godzin lekcyjnych)

 Program szkolenia 

Definicje i koncepcje stresu

 • Czym jest stres – spojrzenie z pozycji psychologicznych, neurologicznych i behawioralnych.
 • Stres zbyt niski, zbyt wysoki i optymalny – klasyfikacja w odniesieniu do osobowości człowieka i charakteru wykonywanej pracy.
 • Kiedy stres jest dobry? Mobilizująca funkcja adrenaliny (sporty wyczynowe, „syndrom studenta” etc.).
 • Zły stres i wiążące się z nim niebezpieczeństwa. Psychosomatyczne i poznawcze objawy stresu.
 • Przejawy i rola stresu w domu i w pracy.
 • Psychofizjologiczne podłoże stresu

Psychofizjologiczne podłoże stresu

 • Ewolucyjna historia stresu (syndrom walki lub ucieczki).
 • Fazy stresu i ich wpływ na działanie mózgu i reszty ciała.
 • Eustres, czyli mobilizujący wpływ adrenaliny.
 • Dystres, czyli kiedy i dlaczego stres pogarsza wykonywanie zadań.
 • Stres a pamięć, czyli dlaczego w stanie napięcia wszystko ucieka nam z głowy.
 • Stres a samokontrola i płynące z jej braku problemy.
 • Modele reakcji organizmu na stres w krótszym i dłuższym okresie.
 • Przedłużający się stres a problemy ze zdrowiem.

Stres w pracy – przyczyny i skutki dla kierownika, pracowników, organizacji.

 • Przyczyny stresu w życiu zawodowym.
 • Terminy, niepewność jutra, emocje, relacje międzyludzkie, perspektywy zawodowe, konflikty na linii praca–dom.
 • Stresory w pracy – analogie i różnice między sytuacjami: przedsiębiorcy, managera i szeregowych pracowników.
 • Osobowościowe uwarunkowania skłonności do stresowania się w pracy (nerwowość, perfekcjonizm, osobowość typu A).
 • Pozytywne i negatywne skutki stresu.
 • Tragiczne konsekwencje przedłużającego się stresu: PTSD, choroby psychosomatyczne, bezsenność, nadciśnienie, zaburzenia pamięci.
 • Prokrastynacja (odwlekanie wykonania zadania) i inne objawy stresu.
 • Stres w miejscu pracy a wypalenie zawodowe. Jak rozpoznać pierwsze niepokojące symptomy?

Stres w moim życiu – autodiagnoza uczestnika

 • Wyznaczenie optymalnego dla danego uczestnika poziomu napięcia.
 • Określenie poziomu stresu w aktualnie wykonywanej pracy.
 • Zidentyfikowanie przyczyn własnej podatności na stres.
 • Test osobowości – badanie cech, które czynią nas bardziej podatnymi
 • Analiza wyników testu: ofiara i obrona.
 • Diagnoza własnego stylu reagowania na stres
 • A czy ja też stresuję innych? Próba autoanalizy.

Sposoby radzenia sobie ze stresem – przegląd i ewaluacja

 • Metody radzenia sobie z czynnikami pochodzącymi z zewnątrz
 • Relacje z innymi ludźmi: właściwe rozładowywanie konfliktów.
 • Asertywność. Wyznaczanie granic sobie i innym.
 • Metody radzenia sobie z czynnikami wewnętrznymi
 • Podejście behawioralno-poznawcze
 • Relacje interpersonalne: budowa sieci wsparcia.
 • Zmiana trybu życia i pracy, rola snu i regularnych posiłków.
 • Przekształcenie stresu negatywnego w stres pozytywny.
 • Rozwiązywanie sytuacji stresowych na drodze szybkiego działania.

Techniki relaksacyjne

 • Obniżanie napięcia emocjonalnego – praca z ciałem.
 • Relaksacja za pomocą nagrań – przykładowe ćwiczenia.
 • Techniki kontroli oddechu w sytuacjach stresujących i tremujących.
 • Dysocjacja i inne techniki dystansowania się do nagłych zdarzeń.
 • Techniki głębokiej relaksacji i długofalowej redukcji napięcia.

Mój plan zapanowania nad stresem i napięciem

 • Analiza dotąd używanych strategii walki ze stresem.
 • Najlepsze metody radzenia sobie ze stresorami zadaniowymi
 • Techniki radzenia sobie z odwlekaniem i nawarstwianiem się.
 • Wyznaczanie celów i planowanie ich realizacji.
 • Techniki automotywacji i samonagradzania.
 • Przećwiczenie przykładowych technik relaksacji i usuwania napięcia.
 • Plan zmiany osobistej: co i od kiedy wprowadzam w życie i jak to potem (bez stresu) kontroluję.

Przed każdym szkoleniem Trener kontaktuje się z Uczestnikami w celu ustalenia ewentualnych modyfikacji programu, zakresu kursu, dopasowania ćwiczeń i use-case do potrzeb Uczestników.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl