Zarz. projektami (metodyka i komunikacja)

Cena: 641,00 zł 641.00
ilość szkolenie

towar niedostępny

* - Pole wymagane

Opis

Szkolenie

Szkolenie podzielone jest na dwie części:

W części pierwszej (a także w pierwszym dniu) uczestnicy zdobywają umiejętności niezbędne do praktycznego planowania, kierowania i kontrolowania projektów. Szkolenie prowadzą konsultanci na co dzień realizujący projekty w roli managerów projektu. Przykłady poruszane na szkoleniu są wyłącznie autentycznymi use-case z projektów przez nas prowadzonych. Staramy się prowadzić to szkolenie w formie warsztatu, w czasie którego uczestnicy przechodzą przez cały cykl życia projektu.

Zakres szkolenia omawiany drugiego dnia pozwala na nabycie umiejętności tworzenia efektywnej komunikacji wewnętrznej wspierającej osiąganie celów projektu. Rozwija kompetencje planowania strategicznego aktywności komunikacyjnych, w szczególności definiowania celów komunikacji w odniesieniu do wyzwań projektowych.

Dzięki praktycznym warsztatom Uczestnicy będą potrafili  przygotować skuteczne komunikaty wewnętrzne oraz poznają zasady tworzenia komunikacji w organizacji w procesie zmian – pamiętając, że jedną z podstawowych cech projektu jest zmiana.

Warsztat będzie również okazją do poznania najnowszych narzędzi wspierających badanie i audyty działań komunikacyjnych, dzięki którym uczestnicy będą potrafili optymalizować zaplanowane działania. 

Informacje podstawowe 

Cel szkolenia

Dzień pierwszy

Celem szkolenia Zarządzanie projektami jest przedstawienie najważniejszych zasad zarządzania projektami i najpotrzebniejszych narzędzi fazy planowania oraz realizacji z naciskiem na metody pracy adekwatne do realiów codziennej praktyki.

Uczestnicy zapoznają się z podstawowymi zagadnieniami takimi jak: specyfika pracy projektowej, procesy i fazy w projekcie, kamienie milowe, komunikacja w projekcie, zarządzanie ryzykiem i struktura  projektu.

Następnie grupa zostanie podzielona na zespoły projektowe, które pracując na przykładach projektów, stworzą podstawowe dokumenty fazy przedprojektowej oraz narzędzia fazy planowania (struktura podziału pracy, harmonogram kontrolny – wykres Gantta, matryca interesariuszy RACII). 

Dzień drugi

 • Rozwój umiejętności organizowania skutecznych działań komunikacyjnych
 • Rozwinięcie kompetencji w zakresie tworzenia komunikatów wewnętrznych
 • Budowanie motywacji uczestników do uczestnictwa w procesach komunikacyjnych
 • Nabycie umiejętności dostosowywania sposobów komunikacji do wymagań sytuacyjnych i założonych celów
 • Umiejętność wykorzystywania zdobytej wiedzy w zwiększaniu skuteczności swoich działań komunikacyjnych 
Grupę docelową warsztatów stanowią menedżerowie, kierownicy projektów, koordynatorzy a także członkowie zespołów projektowych.
Metoda pracy

Przede wszystkim  praktyka. Trenerzy umiejętnie przeplatają ćwiczenia i gry symulacyjne wiedzą teoretyczną. Celowo nie trzymamy się kurczowo zasad jednej metodyki zarządzania. Informujemy, omawiamy i wskazujemy jakie w danym momencie zalecenia daje PMBOK, co na dany temat znajdziemy w PRINCE II, Agile czy Ten Step. Nasi trenerzy to  praktycy, konsultanci, którzy pracowali i pracują aktywnie jako Project Managerowie w firmach małych i dużych, korzystających z różnych metodyk i zasad, nierzadko dedykowanych dla danej organizacji. To jest nasza przewaga: nie skupiamy się na teoretycznych zasadach ale mówimy jak działać, aby projekty się udawały. 

Nasze przykłady są rzeczywistymi projektami, które realizujemy bądź zrealizowaliśmy z prawdziwymi ryzykami, harmonogramami, raportami, itd.

Wymiar czasowy

2 dni (16 godzin lekcyjnych)

Program szkolenia 

DZIEŃ PIERWSZY

MODUŁ I. WPROWADZENIE DO PROJEKTU

 • Czym jest projekt? (różne definicje)
 • Czym jest ryzyko projektowe?
 • Dlaczego projekty się nie udają?
 • Cykl życia projektu

MODUŁ II. PRZEGLĄD METODYK PROJEKTOWYCH

 • Ogólna charakterystyka metodyk projektowych
 • Procesy PMI
 • Procesy PRINCE2
 • Manifest Agile

MODUŁ III. INICJACJA PROJEKTU

 • Zarządzanie zmianą
 • Struktura organizacyjna projektu
 • Interesariusze projektu
 • Cel i Zakres projektu
 • Technika SMART

MODUŁ IV. ZARZĄDZANIE ZAKRESEM PROJEKTU

 • Planowanie zorientowane na produkt
 • Struktura Podziału Produktu
 • Diagram Następstwa Produktów

MODUŁ V. ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM

 • Nakładanie się struktur zarządzania
 • Macierz RASCI
 • Proces grupowy

MODUŁ VI. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM I BUDŻETEM

 • Zarządzanie budżetem projektu
 • Rezerwy budżetowe
 • Techniki kontroli
 • Kroki zarządzania ryzykiem
 • Wycena ryzyka
 • Odpowiedzi na ryzyko
 • Rejestr ryzyk
 • Zarządzanie jakością

MODUŁ VII. NARZĘDZIA KIEROWNIKA PROJEKTU

 • Narzędzia planowania i kontroli postępów prac:
 • Porównanie bezpłatnych aplikacji
 • Zalety licencji MS Project (praca grupowa, współdzielenie zasobów)
 • Narzędzia zlecania i rozliczania z realizacji zadań
 • Techniki i narzędzia wspomagające organizację spotkań, warsztatów:
  • Burza mózgów
  • Profesjonalna notatka ze spotkania (minutki)
  • „Wykorzystanie” asystenta/koordynatora w projekcie

DZIEŃ DRUGI

Wprowadzenie

 • Co się dzieje, kiedy komunikacja zawodzi?
 • Czynniki wpływające na efekty procesu komunikowania się.
 • Jaki jest mój styl komunikacji

Bariery w procesie wymiany informacji

 • nasze wewnętrzne bariery,
 • bariery wewnątrz organizacji

Świadomość celu w komunikacji

 • wypracowanie standardu komunikacji: „obserwacja - analiza- planowanie - działanie",
 • cele projektu a cele osobiste w komunikacji,
 • przekaz informacji nt. celu a wpływ na pracę współpracowników,
 • spojrzenie całościowe na proces komunikacji - od pierwszego nadawcy do ostatniego odbiorcy

Komunikacja jako narzędzie budowania relacji

 • Gra symulacyjna mająca na celu pokazanie najważniejszych elementów skutecznej komunikacji.
 • Wypracowanie definicji komunikacji.
 • Jak ludzie się komunikują?
 • Skąd nieporozumienia w komunikacji?
 • Rozmowa konfliktogenna – jak jej unikać?
 • Podstawowe narzędzia dobrej komunikacji.

Praktyczne techniki poprawy skuteczności komunikacyjnej

 • dopasowanie technik do celu komunikacji,
 • dopasowanie własnego stylu komunikacji do rozmówcy,
 • przeciwdziałanie filtrowaniu informacji na zasadzie „oczywista oczywistość",
 • Czym jest asertywność i dlaczego to nie jest tylko sztuka mówienia „nie”?

Siła pytań w komunikacji

 • Rodzaje pytań i ich zastosowanie do efektywnego pozyskiwania informacji.
 • Strategie zadawania pytań.
 • Ćwiczenia dotyczące różnego rodzaju pytań, określenie ich skuteczności w zależności od celu rozmowy.

Komunikacja niewerbalna - wyraz postaw i emocji

 • pierwsze, drugie i trzecie wrażenie,
 • spójność komunikatów,
 • odzwierciedlanie i interpretacja sygnałów niewerbalnych,
 • gry statusowe i jak je wykorzystać w komunikacji interpersonalnej

Przed każdym szkoleniem Trener kontaktuje się z Uczestnikami w celu ustalenia ewentualnych modyfikacji programu, zakresu kursu, dopasowania ćwiczeń i use-case do potrzeb Uczestników.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl