Prawo pracy

Cena: 600,00 zł 600.00
ilość szkolenie

towar niedostępny

* - Pole wymagane

Opis

Szkolenie 

Zapoznanie uczestników szkolenia z gruntowną wiedzą z zakresu aktualnych zmian w prawie pracy obowiązującą pracodawców oraz omówienie praktycznych zagadnień dotyczących najczęściej pojawiających się problemów i wątpliwości w zakresie prawidłowego zarządzania czasem i porządkiem pracy podległych pracowników po ostatnich nowelizacjach kodeksu pracy.

Uczestnicy uporządkują posiadaną wiedzę oraz zapoznają się z wchodzącymi w życie zmianami w prawie pracy oraz które weszły w życie na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy. Uczestnicy zapoznają się również z aktualnymi wyrokami sądów pracy oraz interpretacjami urzędowymi.

 Informacje podstawowe 

Wymiar czasowy

1 dzień (8 godzin lekcyjnych)

Program szkolenia 

Akta osobowe po zmianie przepisów

 • warunki skrócenia okresu przechowywania dokumentacji do 10 lat,
 • zasady przechodzenia na e-teczkę,
 • odbiór dokumentów z papierowej teczki osobowej przez pracownika,
 • niszczenie dokumentacji z teczki osobowej,
 • nowe obowiązki informacyjne w stosunku do pracownika – związane ze zniszczeniem i odbiorem teczki,
 • obowiązki w zakresie wydawania kopii dokumentacji z teczki na życzenie pracownika,
 • rozciągnięcie wymogu poświadczania dokumentacji osobowej za zgodność na wszystkie zakłady pracy,
 • zasady dostosowywania teczek do nowych przepisów.

Umowy o pracę 

 • ponowne zatrudnienie pracownika na okres próbny na tym samym stanowisku,
 • zawieranie terminowych umów o pracę – stosowanie limitu ilościowego i czasowego w praktyce,
 • przypadki uzasadniające odstąpienie od limitów dla umowy terminowej
 • umowa na zastępstwo
 • informacja o warunkach zatrudnienia.

Dokumentacja badań profilaktycznych i szkoleń BHP z uwzględnieniem zmian 

 • rodzaje wymaganych badań lekarskich,
 • sposób przygotowywania skierowania na badania lekarskie,
 • wymóg zawarcia umowy z jednostką medycyny pracy a honorowanie badania zrealizowanego przez pracownika w dowolnie wybranej jednostce,
 • rodzaje szkoleń BHP i zasady dokumentowania,
 • zniesienie obowiązku prowadzenia szkoleń okresowych BHP dla niektórych pracowników administracyjno-biurowych.

Ustanie oraz przekształcenie stosunku pracy

 • rozwiązanie umowy za porozumieniem stron,
 • wypowiedzenie terminowej umowy o pracę – w tym ustalanie okresu wypowiedzenia,
 • utrata zaufania, częste nieobecności, konfliktowość i inne przyczyny wypowiedzenia bezterminowej umowy o pracę z uwzględnieniem bieżącego orzecznictwa Sądu Najwyższego,
 • aktualny wiek emerytalny a stosowanie przepisów o ochronie przed wypowiedzeniem,
 • zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy – zasady i forma,
 • rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia,
 • czasowe powierzenie innych zadań bez wypowiadania umowy,
 • porozumienie zmieniające, wypowiedzenie zmieniające.

Świadectwo pracy

 • świadectwo zbiorcze i świadectwo cząstkowe,
 • duplikat świadectwa pracy,
 • uprawnienia rodzicielskie (urlop ojcowski, rodzicielski i wychowawczy),
 • okres zatrudnienia, podstawa prawna i tryb rozwiązania umowy o pracę,
 • urlopy, ekwiwalenty, urlop na żądanie, urlop dodatkowy pracownika niepełnosprawnego,
 • zasady sprostowania świadectwa pracy oraz auto-sprostowanie świadectwa.

Nowe ograniczenia związane z zatrudnieniem w świetle RODO

 • praktyczne konsekwencje wejścia w życie RODO dla działów personalnych,
 • najnowsze wytyczne dotyczące spraw kadrowych (m.in. ograniczenia dotyczące symboli w listach obecności, sposobu spełniania obowiązku informacyjnego w postępowaniu rekrutacyjnym, braku konieczności umieszczania zgody na przetwarzanie danych w CV, zakazu zbierania danych o sytuacji materialnej pod kątem ZFŚS oraz o karalności kandydata),
 • nowe zasady stosowania monitoringu wizyjnego i poczty elektronicznej, w tym spełnianie obowiązku przekazania pisemnej informacji o celu, zakresie i sposobach monitoringu.

Urlopy wypoczynkowe i inne nieobecności oraz uprawnienia związane z rodzicielstwem

 • Proporcjonalny urlop wypoczynkowy pracownika pełnoetatowego i niepełnoetatowego
 • Nabycie urlopu w pierwszym roku kariery zawodowej
 • Tryby udzielania urlopu wypoczynkowego i zmiana terminu urlopu
 • Staż pracy do celów urlopowych
 • Realizacja urlopów na zasadach szczególnych
 • Urlop bezpłatny
 • Urlopy okolicznościowe i inne rodzaje zwolnień od pracy
 • Urlopy i zwolnienia związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych
 • Praca kobiet w ciąży przy monitorach ekranowych 
 • Urlop macierzyński i rodzicielski
 • Urlop wychowawczy oraz alternatywne obniżenie wymiaru etatu
 • Urlop ojcowski
 • Korzystanie ze zwolnienia na opiekę nad dzieckiem

Rozliczanie czasu pracy

 • Najważniejsze dokumenty i pojęcia z zakresu czasu pracy
 • Zasady i normy planowania czasu pracy
 • Szczególne uprawnienia niektórych pracowników rodziców
 • Udzielanie odpoczynku dobowego i tygodniowego
 • Zlecanie i rozliczanie pracy w nadgodzinach
 • Praca w wolne soboty, niedziele i święta
 • Praca dodatkowa kadry kierowniczej
 • Czas pracy a szkolenie i dyżur
 • Podróż służbowa a czas pracy
 • Wyjścia prywatne w czasie pracy

Zmiany w kodeksie pracy, tzw. Projekt prezydencki

 • Zmiana katalogu przesłanek dyskryminacyjnych
 • Zmiany w roszczeniach dotyczących mobbingu
 • Nowe powództwo o wydanie świadectwa pracy
 • Wyrok zastępujący świadectwo pracy
 • Zmiany w zakresie roszczeń zwolnionych z pracy pracowników korzystających z urlopów macierzyńskich

Przed każdym szkoleniem Trener kontaktuje się z Uczestnikami w celu ustalenia ewentualnych modyfikacji programu, zakresu kursu, dopasowania ćwiczeń i use-case do potrzeb Uczestników.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl