Prawo budowlane (2 dni)

Cena: 520,00 zł 520.00
ilość szkolenie
* - Pole wymagane

Opis

Szkolenie 

Szkolenie przekazuje informacje o tym jak przygotować wniosek o pozwolenie na budowę i na jakie elementy należy zwrócić uwagę. Podczas szkolenia omawiane są różnice pomiędzy dokumentacją podwykonawczą od dokumentacji końcowej. Uczestnicy dowiadują się podczas zajęć jaki jest zakres i konsekwencje wpisów do dzienników budowy, kiedy można mówić o samowoli budowlanej, jak przestrzegać harmonogramu robót i jaki jest zakres obowiązkowej dokumentacji projektowej oraz budowlanej. 

Informacje podstawowe 

Forma treningu

Przedstawienie problematyki związanej z prawem budowlanym i orzecznictwami i rozporządzeniami, normami prawnymi dotyczącymi całego procesu inwestycji budowlanych.

Szkolenie prowadzone jest w pierwszej części w formie wykładów, przykładów, a także w postaci ćwiczeń dotyczących ze szczególnym naciskiem na praktyczną stronę przekazywanych informacji.

Wymiar czasowy

2 dni (16 godzin lekcyjnych)

 Program szkolenia 

Normy prawne dotyczące procesu inwestycji budowlanych

 • Zdarzenia i czynności objęte regulacją prawa budowlanego
 • Zdarzenia i czynności wyłączone z regulacji prawa budowlanego
 • Zakres regulacji budowlanego procesu inwestycyjnego w innych aktach prawnych

Przed przygotowaniem projektu budowlanego

 • Jak sprawnie przeprowadzić audyt nieruchomości m– identyfikacja danych dotyczących nieruchomości w rejestrach publicznych
 • Kwestie planistyczne – czyli co można na nieruchomości posadowić?
 • Wymogi szczególne – jak dobrze zidentyfikować wymogi dodatkowe

Interpretacja prawa budowlanego

 • Czym w ustawie określa się obiekty budowlane?
 • Co rozumiemy przez pojęcie roboty budowlane?
 • Jakie są obowiązki i uprawnienia organów państwowych w procesie inwestycyjnym

Sposoby realizacji prac zgodnie z prawem budowlanym

 • Proces budowlany w pigułce - schemat postępowania
 • Jakie są obowiązki i uprawnienia poszczególnych uczestników procesu budowlanego?
 • Inne podmioty na placu budowy i ich kompetencje
 • Jaki jest zakres i konsekwencje wpisów do Dziennika budowy?
 • Jakie zdarzenia szczególne mogą wystąpić w trakcie procesu budowlanego i jak sobie z nimi poradzić?
 • Z jakimi procedurami i obowiązkami wiąże się oddanie obiektu do użytkowania?

Przewidywane zmiany w prawie budowlanym

 • Najważniejsze zmiany na przestrzenni ostatnich lat w Prawie Budowlanym i ustawach szczegółowych
 • Omówienie projektów i zamierzeń legislacyjnych jakie szykuje ustawodawca
 • Kodeks Budowlany – kompleksowa regulacja całego procesu budowlanego – czy jest to w ogóle realne?

Pozwolenie na budowę

 • Jakie są przepisy techniczno - budowlane dotyczące obiektów budowlanych?
 • Jak przygotować pod względem formalnym wniosek o pozwolenie na budowę?
 • Schemat postępowania administracyjnego ws. pozwolenia na budowę
 • Strony w postępowaniu o pozwolenie na budowę - identyfikacja oraz ograniczanie kręgu uczestników

Projekt budowlany

 • Jakie normy regulują wymogi projektu budowlanego?
 • Projektant – czyli kto i co projektuje?
 • Jaki jest zakres weryfikacji urzędowej projektu budowlanego?
 • Projekt budowlany a projekt wykonawczy

Omówienie szczegółowych kwestii dotyczących inwestycji budowlanych

 • Odstępstwo od norm techniczno – budowlanych – etapy postępowania i zakres upoważnienia. Jak przenieść decyzję o pozwoleniu na budowę?
 • Co zrobić gdy decyzja o pozwoleniu na budowę wygaśnie?
 • Jak uchylić się od decyzji w sprawie pozwolenia na budowę? Na czym polega specyfika prac rozbiórkowych?

Zgłoszenie robót budowlanych

 • Katalog obiektów i czynności objętych procedurą zgłoszenia
 • Postępowanie i wymogi w sprawach obiektów na zgłoszenie
 • Kwestie planistyczne przy obiektach na zgłoszenie
 • Czy nałożenie na inwestora obowiązku uzyskania pozwolenia to uprawnienie czy obowiązek?

Dokumentowanie postępu rzeczowego inwestycji

 • Egzekwowanie harmonogramu robót i nadzór nad robotami budowlanymi?
 • Raporty wykonawcy – kiedy warto przygotować?
 • Co warto zamieścić w protokołach odbioru częściowego i końcowego?

Dokumentacja podwykonawcza i końcowa

 • Jaki jest zakres obowiązkowej dokumentacji?
 • Jakiej dodatkowej dokumentacji warto żądać od Wykonawcy?

Co to jest samowola budowlana

 • Kiedy mamy do czynienia z samowolą budowlaną?
 • Przymusowa rozbiórka obiektów budowlanych
 • Opłaty legalizacyjne i sankcje karne

Przed każdym szkoleniem Trener kontaktuje się z Uczestnikami w celu ustalenia ewentualnych modyfikacji programu, zakresu kursu, dopasowania ćwiczeń i use-case do potrzeb Uczestników.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl