Motywacja jako narzędzie managera

Cena: 421,00 zł 421.00
ilość szkolenie

towar niedostępny

* - Pole wymagane

Opis

Szkolenie

Jak motywować współczesnego pracownika? Kim jest lider i dlaczego we współczesnym świecie nie wystarczy być po prostu managerem lub kierownikiem? Jakie cechy musi mieć, co powinien wiedzieć o pracownikach, jakie umiejętności powinien w sobie rozwinąć i jak ma to zrobić – oto pytania, przed którymi staje współczesny manager. Pytania, na które odpowie mu prezentowany Państwu trening.  

Informacje podstawowe 

Forma treningu

Warsztat daje możliwość intensywnego treningu praktycznych umiejętności managerskich oraz doskonalenia opanowanych już technik zarządzania ludźmi. Służą temu m.in. ćwiczenia praktyczne: symulacje rzeczywistych rozmów z pracownikami oraz ewaluacja wyników osiąganych przez każdego z uczestników. Ćwiczenia są nagrywane i następnie analizowane publicznie, dzięki czemu każdy z uczestników ma szansę dowiedzieć się, jaki styl przywódczy reprezentuje i co robić, by zwiększyć swą skuteczność lidera.

Wymiar czasowy

1 dzień (8 godzin lekcyjnych)

 Program szkolenia 

Narzędzia motywowania pozafinansowego w organizacjach

 • organizacyjne i psychologiczne pozamaterialne i pozapłacowe czynniki motywacji – przykłady z innych organizacji i firm;
 • narzędzia motywowania pozafinansowego;
 • zebranie indywidualnie stosowanych sposobów motywowania pracowników.

Motywacyjna rola szefa

 • wyznaczanie celów;
 • formułowanie zasad i norm,
 • delegowanie;
 • ocenianie;
 • kontrolowanie;
 • udzielanie wsparcia i coaching.

Motywowanie pracowników

 

 • rozpoznawanie indywidualnych czynników motywujących;
 • sytuacje sprzyjające nagradzaniu i karaniu
  • efektywne i nieefektywne pochwały,
  • efektywne i nieefektywne kary;
 • narzędzia wywierania wpływu na pracowników;
 • konsekwencje braku systemu motywowania dla efektywności pracy zespołu i organizacji.

Diagnoza warunków motywacji - aktualnej sytuacji oraz dojrzałości pracownika

 • diagnozowanie dojrzałości kompetencyjnej i psychologicznej pracownika, czyli – co się dzieje teraz?
  • kwestia właściwego doboru zadań,
  • właściwy dobór częstotliwości i przedmiotu kontroli,
  • sposoby motywowania pracownika,
  • dobór częstotliwości i sposobu kontaktowania się, przepływu informacji,
  • delegowanie zadań i uprawnień,
 • analiza skutków niewłaściwej diagnozy dojrzałości kompetencyjnej i psychologicznej pracownika (skutki nadmiernej kontroli, zbyt małego nadzoru, przedwczesnego pozostawiania pracownikowi nadmiernej samodzielności.

Motywacja i cele – wyznaczanie celów i organizowanie pracy

 • wyznaczanie celów – co chcesz osiągnąć?
 • cele krótko i długoterminowe ( wg zasady SMART);
 • ustalanie planów i priorytetów – harmonogramów działania;
 • konieczność bieżącego monitorowania postępów w pracy nad realizacją celów;
 • ocena/kontrola wyników cząstkowych;
 • realizacja i monitoring.

Kontrolowanie i delegowanie w motywacji

 • umiejętność diagnozowania dojrzałości podległych sobie pracowników (kwestia właściwego doboru zadań);
 • różne style i sposoby kontrolowania i delegowania zadań;
 • delegowanie zadań a delegowanie uprawnień;
 • umiejętność dostosowania sposobu przekazywania zadań do poziomu dojrzałości pracowników (sposoby sprawdzania zrozumienia);
 • analiza skutków niewłaściwego sposobu kontrolowania lub delegowania zadań (skutki nadmiernej kontroli, zbyt małego nadzoru, przedwczesnego pozostawiania pracownika, zbyt łatwych i zbyt trudnych zadań).

Motywacyjna funkcja informacji zwrotnych

 • zasady przekazywania informacji zwrotnych;
 • aktywne słuchanie (zadawanie pytań, parafrazowanie, sprawdzanie zrozumienia) jako sposób zbierania informacji o pracownikach;
 • wspólne poszukiwanie rozwiązań zaistniałych problemów;
 • wypracowywanie i osiąganie porozumienia.

Prowadzenie rozmowy indywidualnej z pracownikiem - budowanie zaangażowania

 • etapy prowadzenia rozmowy rozwojowej z pracownikiem, budowanie planu rozmowy,
 • zasady prowadzenia tzw. trudnych rozmów,
 • umiejętność argumentacji w sytuacji oceny (ocena w oparciu o fakty i konkretne zachowania),
 • rozmowa rozwojowa, oceniająca i dyscyplinująca – podobieństwa i różnice,
 • analiza różnych sposobów prowadzenia rozmów w kontekście jej efektywności – poszukiwanie najlepszego z nich,
 • zabezpieczanie pracownika i siebie samego przed negatywnymi skutkami ubocznymi rozmowy (udzielanie wsparcia),
 • umiejętne panowanie nad własnymi emocjami oraz emocjami rozmówcy (radzenie sobie z trudnymi sytuacjami);
 • skuteczne informowanie o proponowanych formach wsparcia – „plany naprawcze”.

Przed każdym szkoleniem Trener kontaktuje się z Uczestnikami w celu ustalenia ewentualnych modyfikacji programu, zakresu kursu, dopasowania ćwiczeń i use-case do potrzeb Uczestników.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl