Excel w księgowości warsztaty

Cena: 575,00 zł 575.00
ilość szkolenie

towar niedostępny

* - Pole wymagane

Opis

Szkolenie

Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z najczęściej wykorzystywanymi możliwościami aplikacji Microsoft Excel w pracy działów księgowych oraz przećwiczą ich zastosowanie w praktyce. Po szkoleniu uczestnicy szybko i sprawnie przygotują analizę kosztów, przychodów, rozrachunków, uzgodnień kont, zestawień księgowo-finansowych i danych do sprawozdań bilansowych.

Informacje podstawowe 

Forma treningu

Warsztaty przy komputerze, ćwiczenia praktyczne poprzedzone teoretycznym wstępem wykładowcy. Każdy uczestnik ma do dyspozycji samodzielne stanowisko komputerowe oraz może zadawać pytania trenerowi. Możliwość omówienia konkretnych przykładów uczestników szkoleń.

Wymiar czasowy

1 dzień (8 godzin lekcyjnych)

Warianty i opcje
 • Formuła 2x4: możliwe jest "rozbicie" szkolenia na dwa 4-godzinne bloki i realizacja np. w godzinach wieczornych lub weekendy;

Program szkolenia

Formaty liczb. Różne rodzaje zaokrąglania wartości.

 • Omówienie najczęściej popełnianego błędu przy zaokrąglaniu liczb - nieprawidłowego formatowania liczb w komórce
 • Przedstawienie funkcji zaokrąglających liczby (ZAOKR(), ZAOKR.DÓŁ(), ZAOKR.GÓRA(), ZAOKR.W.DÓŁ(), ZAOKR.W.GÓRĘ() i inne)
 • Szczegółowe omówienie najważniejszej funkcji zaokrąglającej z przykładami - ZAOKR()
 • Możliwość wykorzystania formatowania liczb przy zaokrąglaniu liczb - ustawienia w opcjach programu Excel

Zastosowanie zestawienia
obrotów i sald importowanego z programów finansowo-księgowych do tworzenia
raportów
i zestawień

 • Import zestawienia obrotów i sald kont księgowych
 • Przykład tworzenia raportów – rozbicie kosztów rodzajowych na odpowiednie miejsca powstania kosztów (MPK)
 • Zastosowanie funkcji JEŻELI() przy budowie formuł wykorzystywanych w raporcie
 • Możliwość zastosowania narzędzia list przy wyborze danych w komórce - ograniczenie danych
 • Możliwość kontroli wprowadzonych danych poprzez wykorzystanie narzędzia „kontroli wprowadzonych danych” - generacja komunikatów i walidacja danych w komórce
 • Przykład tworzenia raportów - raport graficzny
 • Tworzenie wykresów na podstawie zestawienia obrotów i sald
 • Możliwości edycji wykresów przy ich wydruku i eksporcie do Worda
 • Przykład tworzenia raportów - tabela przestawna zestawienia kosztów rodzajowych
 • Omówienie zastosowania i budowy tabel przestawnych w Excelu jako rewelacyjne narzędzie do błyskawicznego tworzenia dowolnych zestawień
 • Tabela przestawna - płynna zmiana danych wejściowych, ukrywanie danych

Narzędzie do błyskawicznego zestawiania
należności
i zobowiązań

 • Tworzenie zestawienia zobowiązań przeterminowanych w zależności od ilości dni opóźnienia
 • Sumowanie i konsolidacja danych
 • Wyliczenie wartości odsetek
 • Przykład tworzenia graficznie-obrazowanych raportów - wykorzystania formatowania warunkowego dla błyskawicznego zestawienia należności lub zobowiązań według pożądanych kryteriów
 • Przykład tworzenia raportów z możliwością ich wydruku - wykorzystanie tabel przestawnych dla płynnej generacji raportów związanych z zestawieniem i sumowaniem należności lub zobowiązań
 • Raporty dynamiczne - wykorzystanie kalendarza i funkcji daty i czasu przy zestawianiu danych
 • Omówienie formatowania wyświetlania dat w Excelu - różne sposoby prezentacji daty, dnia tygodnia i czasu

Tworzenie
zestawienia
finansowego na podstawie sald kont 

 • Tworzenie bilansu, rachunku zysków i strat z wykorzystaniem szablonów
 • Ustalenie wyniku finansowego  - sumowanie kosztów i przychodów
 • Tworzenie informacji dodatkowej – na przykładzie omówienia fragmentu zestawiającego zestawienie środków trwałych z ich umorzeniem z podziałem na grupy rodzajowe

Tworzenie tabel grupujących koszty według zadanych
kryteriów

 • Przykład zestawienia kosztów paliw w odniesieniu na konkretne samochody
 • Import danych z programów zewnętrznych do Excela
 • Przykład ustalenia kosztów uzyskania przychodów rachunków telefonicznych w zależności od kryteriów rozmów prywatnych i służbowych
 • Omówienie funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO(), WYSZUKAJ.POZIOMO() przy wyborze konkretnych danych z zestawienia

Narzędzia do znajdowania powtarzających się danych

 • Przykład zastosowania tabel dla sprawdzenia czy faktury nie uległy powieleniu, czy kwoty z faktur pokrywają się z danymi działów windykacji, czy nie nastąpiło przekłamanie numerów faktur
 • Przykład wykorzystania formatowania warunkowego przy duplikacji danych
 • Przykład wykorzystania tabel przestawnych przy wyszukiwaniu błędów związanych z powtarzaniem danych

Wykorzystanie narzędzia „Tekst jako kolumny”

 • Narzędzie „Tekst jako kolumny” służące do podziału danych zapisanych w komórce na kilka kolumn (np. rozbicie imion i nazwisk zapisanych w jednej komórce na dwie oddzielne kolumny)
 • Filtrowanie zestawień według zadanych kryteriów i wydruk ograniczonych raportów
 • Sortowanie danych w kolumnach raportów

Import danych
z programów zewnętrznych

 • Odczytywanie plików „xml” – na przykładzie kursów walu NBP
 • Proste przykłady kwerend danych – pobieranie danych z Internetu

Zabezpieczenie danych arkusza

 • Zabezpieczenie skoroszytu i poszczególnych arkuszy
 • Zabezpieczenie przed zmianami w komórkach
 • Ukrywanie kolumn i wierszy
 • Ukrywanie arkuszy
 • Przykład zastosowania blokowania danych przed dostępem osób niepożądanych
 • Przykład „łamania haseł arkusza” w sytuacji utraty hasła  

Przed każdym szkoleniem Trener kontaktuje się z Uczestnikami w celu ustalenia ewentualnych modyfikacji programu, zakresu kursu, dopasowania ćwiczeń i use-case do potrzeb Uczestników.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl