Efektywne zarządzanie sobą w czasie

Cena: 421,00 zł 421.00
ilość szkolenie

towar niedostępny

* - Pole wymagane

Opis

Szkolenie

Zadaniem treningu jest rozszerzenie kompetencji uczestników w zakresie organizacji czasu pracy – swojej i podwładnych. Szkolenie jest dedykowane przede wszystkim managerom, kierownikom projektów, liderom zespołów ale także członkom zespołów projektowych i pracownikom merytorycznym, którzy realizują prace w trybie zadaniowym. W efekcie szkolenia uczestnik nauczy się tak planować swój dzień pracy (oraz dzień pracy swojego pracownika), by maksymalnie wydajnie wykorzystywać czas, zasoby i budżet, który ma do dyspozycji.  

Informacje podstawowe 

Forma treningu

Szkolenie składa się z części teoretycznej (krótkie wykłady z zakresu psychologii emocji i motywacji, teorii zarządzania czasem i projektami, metod delegowania zadań) oraz treningu praktycznego (min. 60 proc. czasu szkolenia).

W trakcie warsztatu praktycznego uczestnicy ćwiczą metody planowania własnej pracy oraz sposoby motywowania siebie i innych do terminowej realizacji zaplanowanych działań. Ćwiczeniom towarzyszą burze mózgów i dyskusje, zorientowane na rozwiązanie problemów sygnalizowanych przez uczestników.  

Wymiar czasowy

1 dzień (8 godzin lekcyjnych)

 Program szkolenia 

Organizacja czasu pracy – podstawy teoretyczne

 • Ekonomiczne podejście do czasu: na czym polega optymalna organizacja pracy?
 • Rola i znaczenie optymalnego planowania realizacji zadań.
 • Zagrożenia związane z nieefektywnym organizowaniem pracy: prawo Parkinsona.
 • Najczęstsze sposoby organizowania czasu pracy i ich wady.

Analiza własnego stylu pracy

 • Jak wygląda mój dzień w pracy – na co poświęcam najwięcej czasu, na co go marnotrawię?
 • Ocena dotychczasowej produktywności: co mi idzie świetnie, z czym się nie wyrabiam, z jakimi zadaniami i aktywnościami mam problemy?
 • Określenie warunków idealnych: co chciałbym zmienić w moim planowaniu zadań i sposobie pracy?

Podstawowe metody organizowania czasu pracy

 • Lista zadań do wykonania.
 • Lista zadań z priorytetami
 • Ocena zasadności działań: matryca Eisenhowera.
 • Dzienne listy zadań: metoda kalendarza.
 • Metoda systemowa: GTD

Wyznaczanie celów

 • Definiowanie celów w życiu i pracy.
 • Kontrola zasadności zaplanowanych celów: analiza S.M.A.R.T.
 • Ocena adekwatności celów: reguła Pareto i metoda ABC.
 • Podział celów na krótko- i długoterminowe (perspektywiczne).
 • Wstępne szacowanie kosztu i czasu realizacji celu.

Zarządzanie zadaniami

 • Cel jako projekt do realizacji: strategia Vonneguta.
 • Podział celu na zadania. Stworzenie struktury podziału pracy (WBS).
 • Wykres Gannta przy planowaniu czasu na dane zadanie.
 • Definiowanie ram czasowych całego projektu: metoda ALPEN.
 • Praca z kalendarzem w zarządzaniu zadaniami.
 • Organizacja konkretnego dnia w pracy.

Organizacja pracy metodą GTD

 • Kolekcjonowanie spraw bieżących.
 • Analiza zasadności działania.
 • Porządkowanie spraw, ustalanie terminów.
 • Regularny przegląd zadań do wykonania.
 • Właściwa realizacja konkretnego zadania

Delegowanie i organizowanie pracy pracowników

 • Organizacja czasu pracy podwładnego. Planowanie obsady zadaniowej w konkretnym projekcie.
 • Delegowanie zadań pracownikowi. Kluczowe błędy przy delegowaniu.
 • Monitoring postępów pracy. Rozliczanie z wykonanych zadań.
 • Co robić z pracownikiem, który broni się przed zadaniem.

Realizacja zaplanowanych zadań

 • Planowanie pracy: kolejność zadań i jej wpływ na motywację.
 • Praca pod presją czasu – wpływ adrenaliny na szybkość i jakość wykonania zadania.
 • Jak zabrać się do wyzwań bez adrenaliny – sztuczki z motywowaniem samego siebie.
 • System kar i nagród – jak wybrać odpowiedni .
 • Kontrola postępu prac przy realizowaniu projektu. Wyznaczanie terminów realizacji i sankcji za ich niedotrzymanie.

Zagrożenia dla dobrej organizacji czasu pracy

 • Odwlekanie. Tendencja do odsuwania zadania w czasie (nerwowość, osobowość typu A) i sposoby jej przezwyciężania.
 • Rozpraszacze i dystraktory w pracy. Jak identyfikować i eliminować własnych „złodziei czasu”.
 • Technika pomidora i inne sposoby kontroli nad tym, co robimy.

Organizacja spotkania roboczego

 • Dlaczego spotkania zajmują przeważnie więcej, niż byśmy chcieli – i co z tym robić.
 • Przygotowanie spotkania w zgodzie z zasadami ekonomii czasu. Rola agendy.
 • Bieżąca kontrola przebiegu spotkania i stopnia realizacji jego planu.
 • Listy kontrolne oraz arkusze robocze -metody przyspieszania spotkań.

Przed każdym szkoleniem Trener kontaktuje się z Uczestnikami w celu ustalenia ewentualnych modyfikacji programu, zakresu kursu, dopasowania ćwiczeń i use-case do potrzeb Uczestników.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl