Archiwizacja dokumentacji

Cena: 479,00 zł 479.00
ilość szkolenie

towar niedostępny

* - Pole wymagane

Opis

Szkolenie 

Jednym z wielu obowiązków w zakresie prowadzenia podmiotów gospodarczych jest przestrzeganie formalno-prawnych wytycznych dotyczących archiwizowania i dbałości o bezpieczeństwo oraz ochronę dokumentacji. W jaki sposób zorganizować cały system różnorodnej dokumentacji, która w wyniku podejmowanych działań władz i organów zarządzających firmą jest przetwarzana i przechowywana? Jakie czynności podejmować, aby dokumentacja była bezpieczna? Jakie istnieje ryzyko gospodarcze w zakresie prowadzenia, transferu i archiwizacji dokumentacji? Proponowane szkolenie służy wielostronnemu przygotowaniu pracowników firmy do prawidłowego pod względem prawnym i organizacyjnym przetwarzania i przechowywania dokumentów. 

Informacje podstawowe 

Forma treningu

Podczas zajęć Uczestnicy zapoznają się ze wszystkimi zasadami i procedurami postępowania z aktami i dokumentami w firmie według aktualnych przepisów prawnych.

Każdy uczestnik może zadawać pytania trenerowi. Możliwość omówienia konkretnych praktycznych przykładów z doświadczeń uczestników.

Metody pracy:

 • Krótkie wykłady, będące elementem wprowadzenia w omawiane zagadnienia 
 • Burze mózgów 
 • Praca w zespołach - rozwiązywanie zadań problemowych, case study, wspólne poszukiwanie nowych możliwych rozwiązań 
 • Modelowanie - przedstawianie propozycji specyficznych zachowań 
 • Dyskusje grupowe - omawianie wyników poszczególnych ćwiczeń.

Wymiar czasowy

1 dzień (8 godzin lekcyjnych)

Program szkolenia 

Rodzaje współczesnej dokumentacji

 • Dokument –„dowód pierwszorzędny”, pojęcie, rodzaje
 • Kategoryzacja dokumentacji tworzonej, napływającej i składanej w podmiocie
 • Dokumentacja: tworząca akta spraw, nie tworząca akta spraw

Podstawowe przepisy prawa polskiego dotyczące zarządzania

 • ”Konstytucja archiwalna” ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 673, z późn.  zm.)
 • Przepisy wykonawcze:
 • Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 16 września 2002r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifiko­wania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz. U.z 2002r. poz. 1375)
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych z dnia 20 stycznia 2011 r. (Dz. U. Nr 14, poz. 67)

Elektroniczny program archiwisty- narzędzie współczesnego archiwisty

 • Zasady działania
 • Prezentacja przykładowego programu
 • Różnice między ręczną, a elektroniczną archiwizacją, wynikające z praktycznego stosowania programu

Obieg dokumentacji w podmiocie- nowa instrukcja kancelaryjna

 • Zakres podmiotowy i przedmiotowy—co mają czynić podmioty nie objęte?
 • Słowniczek pojęć
 • Kim jest koordynator czynności kancelaryjnych?
 • Interoperacyjność znaku sprawy
 • Udział komórek innych niż merytoryczne przy załatwianiu spraw
 • Gdzie jest teczka współdziałania między wydziałami w urzędzie?
 • Dlaczego nie ma „Bc” w RWA?
 • Czy można rozszerzyć RWA i jak to skutecznie zrobić?
 • Brak wzorów blankietów, pieczątek…
 • Prezentacja przykładowego programu
 • Czynności kancelaryjne w systemie EZD
 • Czynności kancelaryjne w systemie tradycyjnym

Instrukcja archiwalna

 • Organizacja i zadania archiwum zakładowego /składnicy akt/
 • Lokal archiwum zakładowego /składnicy akt/
 • Przejmowanie dokumentacji do archiwum zakładowego /składnicy akt/
 • Przechowywanie i zabezpieczanie zgromadzonej dokumentacji oraz prowadzenie jej ewidencji
 • Przeprowadzanie skontrum dokumentacji w archiwum zakładowym oraz porządkowanie dokumentacji w archiwum zakładowym
 • Udostępnianie dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym /składnicy akt/
 • Wycofywanie dokumentacji ze stanu archiwum zakładowego /składnicy akt/
 • Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej
 • Przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwów państwowych
 • Sprawozdawczość archiwum zakładowego

Przed każdym szkoleniem Trener kontaktuje się z Uczestnikami w celu ustalenia ewentualnych modyfikacji programu, zakresu kursu, dopasowania ćwiczeń i use-case do potrzeb Uczestników.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl